คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลฟ.21
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายเลิศ ก้านเหลือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4104-2007มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 2-3-35
4104-2008เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า 2-3-35
4104-2118อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า 2-3-35
4104-2119การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม 2-3-35
4104-8502โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 0-3-33
4104-2140เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล 2-3-35
 รวม  10-18-18 28

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 41042007 ----------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
//------------- 41048502 -------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 41042140 ----------------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
//---------------------- 41042119 ----------------------//
นายอักษรทัย งามแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
//---------------------- 41042008 ----------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 41042118 ----------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ