คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลฟ.21
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายเลิศ ก้านเหลือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4104-2006การดำเนินงานการจัดการ 2-3-35
4104-2009การจัดการพลังงานไฟฟ้า 2-3-35
4104-2128การซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ 2-3-35
4104-2136การผลิตส่งจ่ายและจำหน่ายทางไฟฟ้ากำลัง 3-0-33
4104-8503โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2-3-35
 รวม  11-12-15 23
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 41042009 ----------------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41042006 ------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเลิศ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41042128 ------------------//
นายอักษรทัย งามแสง
โฮมรูม
นายอักษรทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 41042136 -------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
นายเลิศ
//------------------ 41048503 ------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ