คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลบ.21
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายชัยรัตน์ ทองใบ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4105-2010เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 2-2-34
4105-2161เทคโนโลยีระบบภาพ 2-2-34
4105-2162เทคโนโลยีระบบเสียง 2-2-34
4105-2167การตัดต่อระบบภาพ 2-2-34
4105-2168เทคโนโลยีแสงสำหรับเวที 2-2-34
4105-2172การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง 2-2-34
 รวม  12-12-18 24

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052168 ------------------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052172 ------------------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
//------------------ 41052167 ------------------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052161 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052162 ------------------//
นายอรุณ ทองกลม
//------------------ 41052010 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ