คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลค.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4204-2003การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ 1-4-35
4204-2009ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 2-2-34
4204-2007เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้ 2-2-34
4204-2006ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ 2-2-34
4204-2105การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล 1-4-35
4204-8501โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1-4-35
 รวม  9-18-18 27

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042007 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
//---------------------- 42048501 ----------------------//
นายคำพา ขันตี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ปัทมพร
//--------- 42042105 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
นายพัชณพงศกรณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 42042003 -------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
น.ส.ปัทมพร
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ปัทมพร
โฮมรูม
//--------- 42042009 ---------//
นางปริษา ปั้นดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 42042105 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 42042003 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
น.ส.ปัทมพร
//--------- 42042009 ---------//
นางปริษา ปั้นดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ