คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลค.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4204-2003การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ 1-4-35
4204-2009การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 2-2-34
4204-2007เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้ 2-2-34
4204-2006ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ 2-2-34
4204-2105การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล 1-4-35
4204-8501โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1-4-35
 รวม  9-18-18 27
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 42042006 ---------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
//--------- 42042003 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//------------------ 42048501 ------------------//
นายคำพา ขันตี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรธิวา
//--------- 42042105 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
นายคำพา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรธิวา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพรธิวา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 42042003 -------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
นายพรธิวา
โฮมรูม
//--------- 42042007 ---------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042009 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
//------------- 42042105 -------------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.....................................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ