คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทวิ-ชย.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35
2101-5101ปฎิบัติงานยานยนต์ 1 *-*-34
2101-5102ปฏิบัติงานยานยนต์ 2 *-*-34
2101-8001ฝึกงาน *-*-44
2101-5103ปฏิบัติงานยานยนต์ 3 *-*-34
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  2-5-16 23

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21018001 ------------------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
นายมีโชติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21015101 ------------------//
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21015102 ---------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21015103 ---------//
นายนพพร สมคิด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
//--------- 21015103 ---------//
นายนพพร สมคิด
นายมีโชติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21012004 ------------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ