คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอผ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  19-29-29 48
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอัษภ์ทวัท
//------------- 31000006 -------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
//------------------ 31000002 ------------------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศิริ ว่าที่ ร.ต.เอกพล
//--------- 31000008 ---------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
นายสุพงศ์สิทธิ์
//------------- 31000007 -------------//
นายศุภกฤต บุญเรือง
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุพงศ์สิทธิ์
//--------- 31000005 ---------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
น.ส.สุจีรา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายศุภกฤต
//------------- 31000009 -------------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000004 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
//--------- 31000001 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
โฮมรูม
//------------------ 31000001 ------------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย
//------------- 31000003 -------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..............................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ