คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษาน.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3121-2004การบริการและหารจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
3121-0004การประมาณราคาก่อสร้าง 2-2-34
3121-0006การสำรวจเบื้องต้น 2-3-35
3121-0005การเขียนแบบก่อสร้าง 1-4-35
3121-0007การปฏิบัติงานก่อสร้าง 0-6-26
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  17-21-25 38

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31210004 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//------------------ 31212005 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31210005 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายชาติชาย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31210006 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
โฮมรูม
นายสันติรักษ์
//------------- 31212004 -------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31210007 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
//--------- 31210007 ---------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
น.ส.บุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ