คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3100-0601เคมีทั่วไป 2-2-34
3122-2001ยางธรรมชาติ 2-0-22
3122-2003สารเคมีสำหรับยาง 2-2-34
3122-2005เทคโนโลยีน้ำยาง 1-2-23
3122-2007ผลิตภัณฑ์ยาง 1 0-6-26
3100-0104นิวเมติกและไฮโดรลิกส์ 2-2-34
3100-0106ชิ้นส่วนเครื่องกล 3-0-33
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  16-19-23 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001206 -------------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//------------- 31000106 -------------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000104 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
//------------------ 31000002 ------------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222007 ------------------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31222007 ---------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31222003 ------------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
โฮมรูม
//------------- 31222005 -------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000601 ------------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
//--------- 31222001 ---------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

 

 

.................................
(นายปรัชญา  กาญจนรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ