คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางาน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่ปรึกษานายปรัชญา กาญจนารัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3122-0004ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี 3-0-33
3100-0106ชิ้นส่วนเครื่องกล 3-0-33
3122-1001เคมีพอลิเมอร์ 1-4-35
3122-2002ยางสังเคราะห์ 2-0-22
3122-2106วัสดุพลาสติก 2-0-22
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  21-11-25 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001501 ---------//
นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//------------- 31000106 -------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31221001 ------------------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
น.ส.สมประสงค์
//--------- 31222106 ---------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31220004 -------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
นายสรรเพชญ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
โฮมรูม
//--------- 31222002 ---------//
น.ส.สมประสงค์ เปรมปราโมทย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000003 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
//------------- 31000008 -------------//
นายปรัชญา กาญจนารัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

 

 

.................................
(นายปรัชญา  กาญจนรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ