คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอม.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษานายนที จันทร์เทียม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1-4-35
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
3128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
3128-2003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 1-4-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
3128-0006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3128-0007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3128-2406ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย 1-4-35
 รวม  13-28-25 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282003 ------------------//
นายชวินทร์ พลหาญ
//---------------------- 31282406 ----------------------//
นายสุนัน บุญมานันท์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282001 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
นายวงศ์สถิตย์
//------------------ 31281003 ------------------//
นายมรุต นามบุญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31281002 ------------------//
นายชวินทร์ พลหาญ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31281001 ---------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31280001 ------------------//
นายสุนัน บุญมานันท์
โฮมรูม
//------------- 31280007 -------------//
นายชวินทร์ พลหาญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31280006 -------------//
นายชวินทร์ พลหาญ
นายชวินทร์
//------------- 31281001 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
นายชวินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายชวินทร์  พลหาญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ