คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอม.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษานายนที จันทร์เทียม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-4-35
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส 1-4-35
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1 1-4-35
3128-2405การประมวลผลภาพ 2-2-34
3128-2410การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย 1-4-35
3128-8501โครงการ *-*-44
3128-2409การผลิตดิจิตอลวีดีโอ 1-4-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
 รวม  8-29-25 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31280005 -------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
นายอุดร
//------------------ 31282410 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
นายนที
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31282405 ---------//
นายอุดร เศษโถ
//--------- 31282405 ---------//
นายอุดร เศษโถ
//------------------ 31282004 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
นายเริงศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282002 ------------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายนเรศ นายนเรศ นายนที
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282007 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
โฮมรูม
นายเริงศักดิ์
นายทวีทรัพย์ นายนที
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282409 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
นายนที
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.....................................
(นายชวินทร์  พลหาญ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ