คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม บนร.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษานางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-34
3701-2005การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 2-2-34
3701-5101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า 0-4-34
3701-5102การใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม 0-4-34
3701-5105การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม 0-4-34
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  5-18-16 23
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุวิทย์
//------------- 37012005 -------------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อังศุธา
นางพัชรนันท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อังศุธา นางพัชรนันท์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 37015105 -------------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
โฮมรูม
//--------- 37015101 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 37015102 ------------------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//------------------ 37012001 ------------------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...........................
(นางอรทัย  สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ