ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
SELECT dba_student.*, dba_sub_departmet_stu.sdep_name, dba_department_stu.dep_name, dba_student.stu_year_entry, dba_sub_departmet_stu.sdep_extname, dba_sub_departmet_stu.sdep_remark, dba_student_type.stt_description, dba_class.cla_name,dba_class.cla_extname FROM dba_student LEFT JOIN dba_sub_departmet_stu ON dba_student.cla_id=dba_sub_departmet_stu.cla_id and dba_student.fac_id=dba_sub_departmet_stu.fac_id and dba_student.dep_id=dba_sub_departmet_stu.dep_id and dba_student.sdep_id=dba_sub_departmet_stu.sdep_id LEFT JOIN dba_department_stu ON dba_student.cla_id=dba_department_stu.cla_id and dba_student.fac_id=dba_department_stu.fac_id and dba_student.dep_id=dba_department_stu.dep_id LEFT JOIN dba_class ON dba_student.cla_id=dba_class.cla_id LEFT JOIN dba_student_type ON dba_student.stu_stt_id=dba_student_type.stt_id WHERE dba_student.stu_stt_id='5' and dba_student.cla_id='02' and dba_student.fac_id='1' and dba_student.dep_id='01' and dba_student.sdep_id='01' and dba_student.stu_year_entry='' ORDER BY sec_room,sec_group,stu_id
ไม่พบนักศึกษา xxxxx

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6655750 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.