ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16022020001นางสาวกนกรดาเทพณรงค์12560พข.1/1
26022020002นางสาวกรรณิกาคำสอน12560พข.1/1
36022020003นางสาวกิตติมาพรเพ็งทะเล12560พข.1/1
46022020004นางสาวขนิษฐาแสงกสุล12560พข.1/1
56022020005นางสาววิภาพรคณานิตย์12560พข.1/1
66022020006นางสาวชฏาพรแสงกล้า12560พข.1/1
76022020007นางสาวชนิดาตันสิงห์12560พข.1/1
86022020008นางสาวชลธิชาศรีจันศร12560พข.1/1
96022020010นางสาวนรินทิพย์พงค์พีระ12560พข.1/1
106022020012นางสาวประพรรณทิพย์ยาก่ำ12560พข.1/1
116022020016นางสาวพิมวิมลแสงสกุล12560พข.1/1
126022020017นางสาวมัสยากมลมาลย์12560พข.1/1
136022020019นางสาวศศิกานต์กำจร12560พข.1/1
146022020021นางสาวสุนิตราบุญหนัก12560พข.1/1
156022020022นางสาวหนึ่งฤทัยอินทร์แก้ว12560พข.1/1
166022020023นางสาวอาทิตยาเสนศรี12560พข.1/1
176022020024นางสาวอุทัยวรรณดาบส12560พข.1/1
186022020025นางสาวเกษราปฏิเหตุ12560พข.1/1
196022020026นางสาววารุณีดวงไชย12560พข.1/1
206022020027นางสาวเปรมณิการ์ดวงชัย12560พข.1/1
215922020001นางสาวกรรณิการ์นักพรม22559พข.2/1
225922020002นางสาวขนิษฐาดอกโศก22559พข.2/1
235922020003นางสาวจุฑาทิพย์พลพวก22559พข.2/1
245922020004นางสาวจุฬาลักษณ์บุทธนา22559พข.2/1
255922020005นางสาวชนาภาพงษ์อนันต์22559พข.2/1
265922020006นางสาวชนิตรามั่นหมาย22559พข.2/1
275922020008นางสาวณฤทัยแสงสกุล22559พข.2/1
285922020010นางสาวธนพรศรีสมรักษ์22559พข.2/1
295922020011นางสาวธนัฐดาแก้วกระจาย22559พข.2/1
305922020012นางสาวนพิษฐาหลวงวาริน22559พข.2/1
315922020013นางสาวนิตยาพันธ์บุตร22559พข.2/1
325922020015นางสาวปรีดาวรรณสุระสิงห์22559พข.2/1
335922020016นางสาวพรวิภาจ่านันท์22559พข.2/1
345922020017นายพลวัฒน์สิงห์สิทธิ์22559พข.2/1
355922020019นางสาวพันธมนต์เดียรดาษ22559พข.2/1
365922020022นางสาวรัตนาภรณ์พรมมาศ22559พข.2/1
375922020025นางสาวสุชาดาแก้วละมุล22559พข.2/1
385922020029นางสาวอารีวรรณวิเศษพันธ์22559พข.2/1
395922020030นางสาวเจนจิราวรรณทวี22559พข.2/1
405922020031นางสาวเนตรนภาฝังนิล22559พข.2/1
415922020033นางสาวสุกัญญาโสระตะ22559พข.2/1
425922020034นางสาววาสนาศิริผล22559พข.2/1
435822020001นางสาวปวีณาเอิบทวี32558พข.3/1
445822020002นางสาววิภาดาจิมานัง32558พข.3/1
455822020003นางสาวกังสดาศิลปชัย32558พข.3/1
465822020004นางสาวอัญชลีนันทรบุตร32558พข.3/1
475822020005นางสาวจันทร์นภาแสงสกุล32558พข.3/1
485822020013นางสาววิไลลักษ์จำปางาม32558พข.3/1
495822020017นางสาวปรียาพรพิมศรี32558พข.3/1
505822020019นางสาวดุจประไพศรัทธา32558พข.3/1
515722020023นางสาวณัฐกรรณทรัพย์ทิพย์42557พข.4/1
525622012008นางสาวประทุมมาดารากรณ์52556พข.5/1
535622012017นางสาวแอนนาคุณารักษ์52556พข.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2218411 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.