ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16122020001นางสาวกันยารัตน์ห่อทรัพย์12561พข.1/1
26122020002นางสาวกุสุมาสีดำ12561พข.1/1
36122020003นางสาวขวัญฤดีทองอ่อน12561พข.1/1
46122020004นางสาวจณิสตาสะใบ12561พข.1/1
56122020005นางสาวจันทรภรณ์เชตวัน12561พข.1/1
66122020006นางสาวจุฬารัตน์ศิลาวงศ์12561พข.1/1
76122020007นางสาวชื่นกมลจันทร์ดวงศรี12561พข.1/1
86122020008นางสาวณัฐธิดาโพธิ์เงิน12561พข.1/1
96122020009นางสาวณัฐพรโพธิวัฒน์12561พข.1/1
106122020011นางสาวธิดารัตน์เชื้อกล้า12561พข.1/1
116122020012นางสาวนงนุชรุ่งแสง12561พข.1/1
126122020013นางสาวนิพัตราคำใบ12561พข.1/1
136122020014นางสาวปริศนาบุญพามา12561พข.1/1
146122020015นางสาวพรพิมลแก้วการุณ12561พข.1/1
156122020016นางสาวรติรมย์สิทธิศร12561พข.1/1
166122020017นางสาวรัชฎาจังอินทร์12561พข.1/1
176122020018นางสาวรัตนวดีคำน้อย12561พข.1/1
186122020019นางสาววรรณวิสาคำโสภา12561พข.1/1
196122020020นายวรรณโชติสายหล้า12561พข.1/1
206122020021นางสาวศิริพรพิมพ์เพ็ชร12561พข.1/1
216122020022นางสาวสุจิตราศิริบูรณ์12561พข.1/1
226122020023นางสาวสุจิตราไตรรัตน์12561พข.1/1
236122020024นางสาวสุนิสาบุญอ้อม12561พข.1/1
246122020026นางสาวอภิลดาบุญน้อม12561พข.1/1
256122020027นางสาวอรสาพิลา12561พข.1/1
266122020028นางสาวอรอุมานามวิชา12561พข.1/1
276122020029นางสาวอริศราไชยปัญญา12561พข.1/1
286122020030นางสาวอารียาเวียงคำ12561พข.1/1
296122020031นางสาวอารียาพันธุหินกอง12561พข.1/1
306122020032นางสาวอุดมพรสาลีทอง12561พข.1/1
316122020033นายเจษฎาขำพิมาย12561พข.1/1
326122020034นางสาวสุวนันท์โสพิศ12561พข.1/1
336122020036นางสาวอินทิราโจทย์จันทร์12561พข.1/1
346022020001นางสาวกนกรดาเทพณรงค์22560พข.2/1
356022020002นางสาวกรรณิกาคำสอน22560พข.2/1
366022020003นางสาวกิตติมาพรเพ็งทะเล22560พข.2/1
376022020004นางสาวขนิษฐาแสงกสุล22560พข.2/1
386022020006นางสาวชฏาพรแสงกล้า22560พข.2/1
396022020007นางสาวชนิดาตันสิงห์22560พข.2/1
406022020008นางสาวชลธิชาศรีจันศร22560พข.2/1
416022020010นางสาวนรินทิพย์พงค์พีระ22560พข.2/1
426022020012นางสาวประพรรณทิพย์ยาก่ำ22560พข.2/1
436022020016นางสาวพิมวิมลแสงสกุล22560พข.2/1
446022020017นางสาวมัสยากมลมาลย์22560พข.2/1
456022020022นางสาวหนึ่งฤทัยอินทร์แก้ว22560พข.2/1
466022020023นางสาวอาทิตยาเสนศรี22560พข.2/1
476022020024นางสาวอุทัยวรรณดาบส22560พข.2/1
486022020025นางสาวเกษราปฏิเหตุ22560พข.2/1
496022020026นางสาววารุณีดวงไชย22560พข.2/1
506022020027นางสาวเปรมณิการ์ดวงชัย22560พข.2/1
515922020001นางสาวกรรณิการ์นักพรม32559พข.3/1
525922020002นางสาวขนิษฐาดอกโศก32559พข.3/1
535922020003นางสาวจุฑาทิพย์พลพวก32559พข.3/1
545922020004นางสาวจุฬาลักษณ์บุทธนา32559พข.3/1
555922020005นางสาวชนาภาพงษ์อนันต์32559พข.3/1
565922020006นางสาวชนิตรามั่นหมาย32559พข.3/1
575922020008นางสาวณฤทัยแสงสกุล32559พข.3/1
585922020010นางสาวธนพรศรีสมรักษ์32559พข.3/1
595922020011นางสาวธนัฐดาแก้วกระจาย32559พข.3/1
605922020012นางสาวนพิษฐาหลวงวาริน32559พข.3/1
615922020013นางสาวนิตยาพันธ์บุตร32559พข.3/1
625922020015นางสาวปรีดาวรรณสุระสิงห์32559พข.3/1
635922020016นางสาวพรวิภาจ่านันท์32559พข.3/1
645922020017นายพลวัฒน์สิงห์สิทธิ์32559พข.3/1
655922020019นางสาวพันธมนต์เดียรดาษ32559พข.3/1
665922020022นางสาวรัตนาภรณ์พรมมาศ32559พข.3/1
675922020025นางสาวสุชาดาแก้วละมุล32559พข.3/1
685922020029นางสาวอารีวรรณวิเศษพันธ์32559พข.3/1
695922020030นางสาวเจนจิราวรรณทวี32559พข.3/1
705922020031นางสาวเนตรนภาฝังนิล32559พข.3/1
715922020033นางสาวสุกัญญาโสระตะ32559พข.3/1
725922020034นางสาววาสนาศิริผล32559พข.3/1
735722020023นางสาวณัฐกรรณทรัพย์ทิพย์52557พข.5/1
745622012008นางสาวประทุมมาดารากรณ์62556พข.6/1
755622012017นางสาวแอนนาคุณารักษ์62556พข.6/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.6183271 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.