ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16124010001นายจิรเดชจันทร์ถา12561คธผ.1/1
26124010003นางสาวพฤกษาสีสมสัน12561คธผ.1/1
36124010004นางสาวพิมพ์ชนกมัคนา12561คธผ.1/1
46124010005นางสาวพิมลพาคำพินิจ12561คธผ.1/1
56124010006นางสาวรุ่งกานดานามวงค์12561คธผ.1/1
66124010007นายเกียรติศักดิ์มะลิพันธ์12561คธผ.1/1
76124010008นางสาวชลธิชาแพงศรี12561คธผ.1/1
86124010009นางสาวรุ่งนภาพรมสอน12561คธผ.1/1
96024010001นางสาวชลธิชาเลิศศรี22560คธผ.2/1
106024010002นางสาวสุภาวดีศรีสิงห์22560คธผ.2/1
116024010132นางสาวรุ่งฤทัยจิตรโสม22560คธผ.2/1
125724010008นางสาวอรทัยพาลุกา52557คธผ.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6603510 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.