ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16131030001นายกฤษดาคำนึง12561มอห.1/1
26131030002นายกิตติพงษ์เบ็ญมาศ12561มอห.1/1
36131030003นายณรงค์กรคำเพ็ชร์12561มอห.1/1
46131030005นายนราธรทีทัดด้วง12561มอห.1/1
56131030006นายภานุพงษ์แพ่งพนม12561มอห.1/1
66131030007นายรัตนพงษ์ผันกลาง12561มอห.1/1
76131030008นายวุฒิศักดิ์ใบแสง12561มอห.1/1
86131030009นางสาวศศิภาธะดาดิษ12561มอห.1/1
96131030010นายอธินการะเกด12561มอห.1/1
106131030011นายชนายุทสุปัตติ12561สอห.1/1
116131030012นายธนกรกิ่งคำ12561สอห.1/1
126131030013นายปิยวัฒน์อินธิเดช12561สอห.1/1
136131030014นายภูมิคัมภีรพงษ์12561สอห.1/1
146131030015นายรณชัยสำโรงแสง12561สอห.1/1
156131030016นายวัฒนาวุฒิหมุดใจ12561สอห.1/1
166131030017นายวิรุฬห์นาโนน12561สอห.1/1
176131030018นายสัตตยาเกษธานี12561สอห.1/1
186131030019นายสาธรทองพูน12561สอห.1/1
196131030020นายสิทธิพรสิริโภชย์ทวีชัย12561สอห.1/1
206131030021นายอนุชิตยอดจงรัมย์12561สอห.1/1
216131030022นายอภิวัฒน์คำศรี12561สอห.1/1
226131030023นายอานนท์ทองดี12561สอห.1/1
236131030024นายเกริกพลโกกะพันธ์12561สอห.1/1
246131030025นายเกียรติศักดิ์แจ้งสว่าง12561สอห.1/1
256131030026นายเจษฎาคะเรียงรัมย์12561สอห.1/1
266131030027นายธีรวุฒิล้นเหลือ12561มอห.1/1
276131030029นายนัสถพรพรมจันทร์12561สอห.1/1
286131030030นายปัญญากรมั่นยืน12561สอห.1/1
296131030031นายสุริยันต์วงศ์คำจันทร์12561สอห.1/1
306131030032นายอภิสิทธิ์ผดุงพจน์12561มอห.1/1
316031030001นายฐิติกรทาเอี่ยม22560มอห.2/1
326031030002นายทักษิณกาสีวัน22560มอห.2/1
336031030003นายพลทวัฒน์ไชยสุวรรณ22560มอห.2/1
346031030004นายภูริรุ่งเรือง22560มอห.2/1
356031030005นายสิริวุธสีหวงษ์22560มอห.2/1
366031030008นายเกียรติศักดิ์เวียงคำ22560มอห.2/1
376031030009นายกิตติชัยผู้มีสัตย์22560สอห.2/1
386031030010นายจักรพรรณ์พรหมสาลี22560สอห.2/1
396031030011นายชัยกรณ์สีตา22560สอห.2/1
406031030012นายธนิษฐ์บุญขันธ์22560สอห.2/1
416031030013นายบุญญฤทธิ์โทแก้ว22560สอห.2/1
426031030014นายมนธกรไม้โคกสูง22560สอห.2/1
436031030016นายวัฒนพงศ์ศรีโวหะ22560สอห.2/1
446031030017นายสมบูรณ์บึงไกร22560สอห.2/1
456031030019นายเจษฎาบุตะเคียน22560สอห.2/1
466031030020นายเดชามารยาท22560สอห.2/1
476031030021นายอธิชานนท์สายยา22560มอห.2/1
486031030022นายชุมพลจันทะศิลา22560มอห.2/1
496031030023นายธวัชชัยจุฬารี22560สอห.2/1
506031030024นายวรกิจแสนลี22560สอห.2/1
516031030025นายวุฒิพงษ์พลายแก้ว22560สอห.2/1
526031030026นายธนวัฒน์แดงอ่อง22560สอห.2/1
536031030028นายไกรวิชญ์นามวงษ์22560สอห.2/1
546031030029นายอนุศักดิ์มณีวงษ์22560มอห.2/1
556031030031นายชัยมงคลใจเพ็ง22560มอห.2/1
566031030032นายคณิศรจันทร์สมุด22560มอห.2/1
576031030033นายธนวัฒต์ศรัทธา22560มอห.2/1
585931030014นายเสมาสังฆคุณ32559มอห.3/1
595931030021นายยุทธนาคำหล้า32559สอห.3/1
605931030022นายไกรสรเขียวสุข32559สอห.3/1
615931030025นายปรัชญานามฝาง32559สอห.3/1
625931030028นายกชกรศรีลาชัย32559มอห.3/1
635931030029นายชนะมณีสาย32559มอห.3/1
645831031043นายจิรัฐส่วนวิโลสกุล42558มอห.4/1
655831031053นายตระกรานต์บุญหวาน42558มอห.4/1
665631031005นายพีระจังอินทร์62556สอห.6/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.3090570 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.