ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16031030001นายฐิติกรทาเอี่ยม12560มอห.1/1
26031030002นายทักษิณกาสีวัน12560มอห.1/1
36031030003นายพลทวัฒน์ไชยสุวรรณ12560มอห.1/1
46031030004นายภูริรุ่งเรือง12560มอห.1/1
56031030005นายสิริวุธสีหวงษ์12560มอห.1/1
66031030008นายเกียรติศักดิ์เวียงคำ12560มอห.1/1
76031030009นายกิตติชัยผู้มีสัตย์12560สอห.1/1
86031030010นายจักรพรรณ์พรหมสาลี12560สอห.1/1
96031030011นายชัยกรณ์สีตา12560สอห.1/1
106031030012นายธนิษฐ์บุญขันธ์12560สอห.1/1
116031030013นายบุญญฤทธิ์โทแก้ว12560สอห.1/1
126031030014นายมนธกรไม้โคกสูง12560สอห.1/1
136031030016นายวัฒนพงศ์ศรีโวหะ12560สอห.1/1
146031030017นายสมบูรณ์บึงไกร12560สอห.1/1
156031030019นายเจษฎาบุตะเคียน12560สอห.1/1
166031030020นายเดชามารยาท12560สอห.1/1
176031030022นายชุมพลจันทะศิลา12560มอห.1/1
186031030023นายธวัชชัยจุฬารี12560สอห.1/1
196031030024นายวรกิจแสนลี12560สอห.1/1
206031030025นายวุฒิพงษ์พลายแก้ว12560สอห.1/1
216031030026นายธนวัฒน์แดงอ่อง12560สอห.1/1
226031030028นายไกรวิชญ์นามวงษ์12560สอห.1/1
236031030029นายอนุศักดิ์มณีวงษ์12560มอห.1/1
246031030031นายชัยมงคลใจเพ็ง12560มอห.1/1
256031030032นายคณิศรจันทร์สมุด12560มอห.1/1
266031030033นายธนวัฒต์ศรัทธา12560มอห.1/1
275931030002นายฤชากรพิมาย22559มอห.2/1
285931030003นายธนากรบุญขาว22559มอห.2/1
295931030007นายภพลส่วนเสมอ22559มอห.2/1
305931030009นายยศกรวงศ์ประเทศ22559มอห.2/1
315931030011นายศุภษรนาแถมพลอย22559มอห.2/1
325931030014นายเสมาสังฆคุณ22559มอห.2/1
335931030017นายคัมภีร์กึ่งไกร22559สอห.2/1
345931030018นายจีระพลบุญธรรม22559สอห.2/1
355931030019นายธนาธิปกรไกร22559สอห.2/1
365931030020นายธวัชชัยล้ำเลิศ22559สอห.2/1
375931030021นายยุทธนาคำหล้า22559สอห.2/1
385931030022นายไกรสรเขียวสุข22559สอห.2/1
395931030024นายณัฐพลสิงห์แจ่ม22559สอห.2/1
405931030025นายปรัชญานามฝาง22559สอห.2/1
415931030028นายกชกรศรีลาชัย22559มอห.2/1
425831031043นายจิรัฐส่วนวิโลสกุล32558มอห.3/1
435831031053นายตระกรานต์บุญหวาน32558มอห.3/1
445631031005นายพีระจังอินทร์52556สอห.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2119889 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.