ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16031060003นายชัยวิวัฒน์บุญเกิ่ง12560มอส.1/1
26031060006นายธนพลเสนาจ12560มอส.1/1
36031060007นายธนัฐพงษ์ศรีพิธาธนสกุล12560มอส.1/1
46031060008นายนาวินสนาม12560มอส.1/1
56031060009นางสาวนิภาพรมาลี12560มอส.1/1
66031060010นายนิรัติศัยทองเรือง12560มอส.1/1
76031060011นายพัลลภเทศจันทึก12560มอส.1/1
86031060012นายรัฐพลทองทิพย์12560มอส.1/1
96031060015นายอภิวัฒน์ต้นวงศ์12560มอส.1/1
106031060016นายอัครพลบุตรวงษ์12560มอส.1/1
116031060017นายอาทิตย์เลิกสว่าง12560มอส.1/1
126031060018นายเกียรติศักดิ์ดวงวัง12560มอส.1/1
136031060019นางสาวแสงสุรีย์ยอดสถิตย์12560มอส.1/1
146031060020นางสาววราภรณ์ศรีด้วง12560มอส.1/1
156031060021นางสาวทาริกาสมมุ่ง12560มอส.1/1
166031060022นางสาวนิตยาพรพรมสุวรรณ์12560มอส.1/1
176031060023นายประพลคิงคำ12560สอส.1/1
186031060024นายก้องภพบุญพอ12560สอส.1/1
196031060025นายขวัญชัยกล่อมปัญญา12560สอส.1/1
206031060026นายจักรภัทรพานิช12560สอส.1/1
216031060027นายจารุรัฒน์ชัยยา12560สอส.1/1
226031060028นายชัยยนต์หมายมั่น12560สอส.1/1
236031060029นายณัฐวัตรวันเวียน12560สอส.1/1
246031060030นายณัฐวุฒิวรญาน12560สอส.1/1
256031060031นายอตินันธ์อักษร12560สอส.1/1
266031060032นายโชคอำนวยพรมสิทธิ์12560สอส.1/1
276031060033นายเอกราชพิมพ์เพ็ง12560สอส.1/1
286031060034นายอรุณพงษ์ผงเสน่ห์12560สอส.1/1
296031060035นายอมรเทพทำบุญ12560สอส.1/1
306031060036นายอภิสิทธิ์อินสนอง12560สอส.1/1
316031060037นางสาวสุกัญญาทองสลับ12560สอส.1/1
326031060038นายมานพบุญเฟรือง12560สอส.1/1
336031060039นายพิสัณห์สอดศรี12560มอส.1/1
346031060040นายไตรเทพผักไหม12560มอส.1/1
356031060041นายเจษฎาคูหา12560มอส.1/1
366031060042นายธนรัฐยอดพงษา12560มอส.1/1
376031060045นายเติมศักดิ์สายทะวงษ์12560มอส.1/1
386031060046นายชัชชัยสีโวหะ12560มอส.1/1
396031060047นายปิยวัชศรีมาศ12560มอส.1/1
406031060048นายภูธเนศธ์เกษพิรุณ12560มอส.1/1
416031060049นายวรุตม์แก้วกา12560มอส.1/1
426031060050นายคมสันต์โมทะจิตร12560สอส.1/1
436031060052นายวรเชษฐ์ไชยบุตร12560สอส.1/1
445931060001นายกอบเดชก่ำแก้ว22559มอส.2/1
455931060004นายฉัตรชัยละออใส22559มอส.2/1
465931060010นายพงษ์สิริงามแสง22559มอส.2/1
475931060014นางสาวมัลลิกาอุทาธรณ์22559มอส.2/1
485931060024นายอภิศักดิ์แก้วอุดร22559มอส.2/1
495931060048นายทรงวุฒิแพงคำ22559สอส.2/1
505931060053นางสาววิไลลักษณ์ชำนิ22559มอส.2/1
515831061013นายสุระศักดิ์สาลี32558สอส.3/1
525831061019นายธีรสุวัฒน์คำผง32558สอส.3/1
535831061056นายกิติศักดดิ์กาบวงแก้ว32558มอส.3/1
545831061063นายพร้อมพงศ์นนทะเสน32558มอส.3/1
555831061068นายนันทวัฒน์อินทา32558มอส.3/1
565831061073นายเนติพงษ์สุภาวหา32558มอส.3/1
575831061074นายวิษณุสายแก้ว32558มอส.3/1
585831061081นายณัฐภัทรกะตะศิลา32558มอส.3/1
595731061048นางสาวศรีสวรรค์มิ่งขวัญ42557มอส.4/1
605731061050นายนทีสีหา42557มอส.4/1
615731061051นายภานุพงศ์กรรมธร42557มอส.4/1
625731061053นายอภิสิทธิ์ทิพย์สมบัติ42557มอส.4/1
635731061054นายณัฐจักขษ์ไชยพันธ์นา42557มอส.4/1
645631061019นายยศกรทองปัญญา52556สอส.5/1
655631061043นายประคองประจิตร52556มอส.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.6303082 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.