ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16031080001นายฉัตรชัยประครอง12560มอถ.1/1
26031080002นางสาวณัฐณิชามูลเหล็ก12560มอถ.1/1
36031080003นายดลชัยบุญสมศรี12560มอถ.1/1
46031080004นายธีรภัทร์รักษาวงศ์12560มอถ.1/1
56031080006นางสาวปริญญาลุนพงษ์12560มอถ.1/1
66031080007นางสาวสุกัญญาอินทองขาว12560มอถ.1/1
76031080008นางสาวอนัญญาเสมศรี12560มอถ.1/1
86031080009นายเกษมจำปากุล12560มอถ.1/1
96031080010นางสาวชลกรสีดำ12560สอถ.1/1
106031080011นางสาวชลิตาเฟื่องบุญ12560สอถ.1/1
116031080012นายฐานิตบำรุงกิจ12560สอถ.1/1
126031080013นางสาวฐิดารัตน์พวงอินทร์12560สอถ.1/1
136031080014นายพรหมมินทร์ทองชุบ12560สอถ.1/1
146031080016นางสาวศุภทาแผลงฤทธิ์12560สอถ.1/1
156031080017นางสาวสุดารัตน์นนทะสอน12560สอถ.1/1
166031080018นางสาวสุพัตรานามทองใบ12560สอถ.1/1
176031080019นายอภิรักษ์แหล่งหล้า12560สอถ.1/1
186031080021นายอลงกรณ์บุญปลูก12560มอถ.1/1
196031080023นายผดุงศักดิ์ประทุมวงษ์12560มอถ.1/1
206031080025นายศิริพงษ์ภาชู12560มอถ.1/1
216031080026นายศุภชัยศิริวัฒน์12560มอถ.1/1
226031080027นายกัมปนาทบัลลัง12560สอถ.1/1
236031080029นายวรกฤตผาธรรม12560มอถ.1/1
246031080030นายวายุหงษ์ศิลา12560สอถ.1/1
256031080031นางสาวพลอยฉัตรพินิจผล12560มอถ.1/1
266031080032นางสาวมะลิวัลย์เสมศรี12560มอถ.1/1
275931080005นายทศพรวายะมะ22559มอถ.2/1
285931080008นางสาวปาลิตาโตนัน22559มอถ.2/1
295931080009นางสาวพัชราพันเงิน22559มอถ.2/1
305931080010นางสาวรัตนาภรณ์พงษ์ศิริรักษ์22559มอถ.2/1
315931080015นางสาวสุกัญญาป้องศร22559มอถ.2/1
325931080017นายสุรศักดิ์บุญประวัติ22559มอถ.2/1
335931080019นางสาวอมรรัตน์พรมเสนา22559มอถ.2/1
345931080021นางสาวอารียาออมชมภู22559มอถ.2/1
355931080022นายเดชอนันต์นันทะบุตร22559มอถ.2/1
365931080026นางสาวฐิติมาลืมไม่มิด22559สอถ.2/1
375931080027นายณัฐพงษ์นิทิศวงกร22559สอถ.2/1
385931080031นายนครินทร์สุดคำภา22559สอถ.2/1
395931080032นางสาวนาตยาหล้าสงค์22559สอถ.2/1
405931080035นายศุภชัยพลสมบัติ22559สอถ.2/1
415831081005นายธนภัทรพิมกรณ์32558สอถ.3/1
425831081009นายอนุชิตพรมชาติ32558สอถ.3/1
435831081011นายธนพลพุทธิชนม์32558สอถ.3/1
445831081012นายชัยบดินทร์คำเอี่ยม32558สอถ.3/1
455831081056นางสาวรัตติญาประครีพัฒน์32558มอถ.3/1
465831081061นางสาวมลิวัลย์เสดา32558มอถ.3/1
475831081074นางสาวศิริลักษณ์พิมูลชาติ32558มอถ.3/1
485731081045นายประฎิพลรัตนแสง42557มอถ.4/1
495631081043นายนวพลเศษมา52556มอถ.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.6300502 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.