ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16131220001นางสาวจันทราทิพย์แก้วเชียงทอง12561มอพ.1/1
26131220002นางสาวจันทิมาเรืองรุ่ง12561มอพ.1/1
36131220003นางสาวจีรภิญญาเขตนิมิตร12561มอพ.1/1
46131220004นางสาวนุจิตตาจันดวง12561มอพ.1/1
56131220005นางสาวนุชจรินทร์ดาดี12561มอพ.1/1
66131220007นางสาวภัควดีจิตสวา12561มอพ.1/1
76131220008นางสาวฤทัยชนกบุญสิทธิ์12561มอพ.1/1
86131220009นางสาววรานุชสมัยกลาง12561มอพ.1/1
96131220010นางสาววิศัลยาสุขศรี12561มอพ.1/1
106131220011นางสาวสุกัญญาบัวรินทร์12561มอพ.1/1
116131220013นางสาวอรปรียาสาโรจน์12561มอพ.1/1
126131220014นางสาวแสงระวีสอนเสาร์12561มอพ.1/1
136131220015นายโอภาสโกสีย์12561มอพ.1/1
146131220016นางสาวพัชริดาอุดทา12561มอพ.1/1
156131220017นายณัฐวุฒิชัยพรหมทา12561มอพ.1/1
166131220018นายเกียรติภูมิบุญให้12561มอพ.1/1
176131220019นางสาวกนกวรรณจันทะศรี12561มอพ.1/1
186031220005นางสาวอิงอรทองปาน22560มอพ.2/1
196031220006นางสาวจิราพรใจเพ็ง22560มอพ.2/1
206031220007นายพันธ์ยศไทยน้อย22560มอพ.2/1
215931220015นางสาวอังคณาบุญเลิศ32559มอพ.3/1
225631221016นายสุรศักดิ์ป้องเศร้า62556มอพ.6/1
235631221019นายนริศกาญจนะวิเชียร62556มอพ.6/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6740279 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.