ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16031220005นางสาวอิงอรทองปาน12560มอพ.1/1
26031220006นางสาวจิราพรใจเพ็ง12560มอพ.1/1
36031220007นายพันธ์ยศไทยน้อย12560มอพ.1/1
46031220011นางสาวทิพากรยวนจิตต์12560มอพ.1/1
55931220001นางสาวชนิภาแก้วมณี22559มอพ.2/1
65931220003นายธวัชชัยเพ็งบุญ22559มอพ.2/1
75931220004นายธีรพงษ์วงษ์บุดตะ22559มอพ.2/1
85931220006นายมีชัยจันทร์เต็ม22559มอพ.2/1
95931220008นางสาวรจสุคนธ์อำไพ22559มอพ.2/1
105931220012นายสุรชัยสายกระสุน22559มอพ.2/1
115931220013นายอภิศักดิ์สุพรม22559มอพ.2/1
125931220015นางสาวอังคณาบุญเลิศ22559มอพ.2/1
135931220018นางสาววิภาวดีติงสะ22559มอพ.2/1
145931220019นางสาวโสภาชั้นตรา22559มอพ.2/1
155931220020นายณัฐวุฒิมณีวงศ์22559มอพ.2/1
165931220023นายธนะชัยสุภาพันธ์22559มอพ.2/1
175631221016นายสุรศักดิ์ป้องเศร้า52556มอพ.5/1
185631221019นายนริศกาญจนะวิเชียร52556มอพ.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6032040 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.