ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16031220005นางสาวอิงอรทองปาน12560มอพ.1/1
26031220006นางสาวจิราพรใจเพ็ง12560มอพ.1/1
36031220007นายพันธ์ยศไทยน้อย12560มอพ.1/1
46031220011นางสาวทิพากรยวนจิตต์12560มอพ.1/1
55931220015นางสาวอังคณาบุญเลิศ22559มอพ.2/1
65931220019นางสาวโสภาชั้นตรา22559มอพ.2/1
75931220020นายณัฐวุฒิมณีวงศ์22559มอพ.2/1
85631221016นายสุรศักดิ์ป้องเศร้า52556มอพ.5/1
95631221019นายนริศกาญจนะวิเชียร52556มอพ.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5946209 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.