ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16131280009นายปภาวินชาติเชื้อ12561มอม.1/1
26131280010นายสุริยากันหา12561มอม.1/1
36131280011นายณัฐสิทธิ์ดอกมะเดื่อ12561มอม.1/1
46131280012นายธนาธิปป้องศร12561มอม.1/1
56131280013นายนพรัตน์ริ้วกลาง12561มอม.1/1
66131280014นางสาวนฤมลซุ่นฮวด12561มอม.1/1
76131280015นายวัฒนาศรีจันดา12561มอม.1/1
86131280016นายเทพทานทุ่มโมง12561มอม.1/1
96131280017นางสาวนริสาเขียวเข้ม12561มอม.1/1
106131280018นางสาวศริญญาสิงห์คำ12561มอม.1/1
116131280019นายเทนนุวัฒน์บุญหนัก12561มอม.1/1
126131280020นายอานนท์ทุมแกว12561มอม.1/1
136131280021นายกิตติไชยสิทธิ์12561มอม.1/1
146031280001นายจักรทิพย์กาญจนกาศ22560มอม.2/1
156031280010นายปัณณทัตศิริดำ22560มอม.2/1
166031280011นายพีรกาลกองไพบูลย์22560มอม.2/1
176031280016นางสาวศศิธรใจศรี22560มอม.2/1
186031280020นายประกิจจ์ทองมา22560มอม.2/1
196031280021นางสาววรศรีธรรมวัตร22560มอม.2/1
206031280022นางสาวกิติลักษณ์ศรีนวล22560มอม.2/1
216031280023นางสาวมลพิลามีศรี22560มอม.2/1
225931280010นางสาวสุพัตรามะโนธรรม32559มอม.3/1
235931280014นายไกรสิทธิอุทุมพร32559มอม.3/1
245931280015นางสาวไพลินคำเคน32559มอม.3/1
255931280017นายธนเดชทาเงิน32559มอม.3/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6783459 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.