ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16031280001นายจักรทิพย์กาญจนกาศ12560มอม.1/1
26031280003นายพรพิชัยบริบูรณ์12560มอม.1/1
36031280005นายธนวิชญ์ขาววิเศษ12560มอม.1/1
46031280007นายบัณฑิตเลิศศรี12560มอม.1/1
56031280010นายปัณณทัตศิริดำ12560มอม.1/1
66031280011นายพีรกาลกองไพบูลย์12560มอม.1/1
76031280012นายมงคลชนะงาม12560มอม.1/1
86031280016นางสาวศศิธรใจศรี12560มอม.1/1
96031280020นายประกิจจ์ทองมา12560มอม.1/1
106031280021นางสาววรศรีธรรมวัตร12560มอม.1/1
116031280022นางสาวกิติลักษณ์ศรีนวล12560มอม.1/1
126031280023นางสาวมลพิลามีศรี12560มอม.1/1
135931280001นายกฤษณสาทิพจันทร์22559มอม.2/1
145931280005นางสาวพรรณิดาพิทักษา22559มอม.2/1
155931280006นางสาวพิมพิศาแก้วดี22559มอม.2/1
165931280008นางสาวทิพรัตน์อสิพงษ์22559มอม.2/1
175931280009นางสาวศศิธรคำเคน22559มอม.2/1
185931280010นางสาวสุพัตรามะโนธรรม22559มอม.2/1
195931280011นางสาวสุภาวิตาเรืองศรี22559มอม.2/1
205931280012นางสาวอนัญลักษณ์พวงพันธ์22559มอม.2/1
215931280013นางสาวเจนจิราอนงค์22559มอม.2/1
225931280014นายไกรสิทธิอุทุมพร22559มอม.2/1
235931280015นางสาวไพลินคำเคน22559มอม.2/1
245931280017นายธนเดชทาเงิน22559มอม.2/1
255931280019นางสาวสุกัญญาพันธสอน22559มอม.2/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6102641 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.