ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16031280001นายจักรทิพย์กาญจนกาศ12560มอม.1/1
26031280002นางสาวนภสรแผ่นทอง12560มอม.1/1
36031280003นายพรพิชัยบริบูรณ์12560มอม.1/1
46031280005นายธนวิชญ์ขาววิเศษ12560มอม.1/1
56031280006นางสาวนฤมลซุ่นฮวด12560มอม.1/1
66031280007นายบัณฑิตเลิศศรี12560มอม.1/1
76031280008นางสาวปภาวรินท์เตชะนัง12560มอม.1/1
86031280010นายปัณณทัตศิริดำ12560มอม.1/1
96031280011นายพีรกาลกองไพบูลย์12560มอม.1/1
106031280012นายมงคลชนะงาม12560มอม.1/1
116031280013นางสาวรัตนภรณ์เชยสูงเนิน12560มอม.1/1
126031280015นางสาวศรัญญานาคำ12560มอม.1/1
136031280016นางสาวศศิธรใจศรี12560มอม.1/1
146031280017นางสาวสุภาพรตะเคียนราม12560มอม.1/1
156031280018นางสาวอินทิรากาลจักร12560มอม.1/1
166031280019นางสาวเย็นฤดีพรหมอุ่น12560มอม.1/1
176031280020นายประกิจจ์ทองมา12560มอม.1/1
186031280021นางสาววรศรีธรรมวัตร12560มอม.1/1
196031280022นางสาวกิติลักษณ์ศรีนวล12560มอม.1/1
206031280023นางสาวมลพิลามีศรี12560มอม.1/1
216031280024นายสถาพรเมืองวงษ์12560มอม.1/1
226031280025นายธนภัทรนิยมหาญ12560มอม.1/1
236031280026นายทวีศักดิ์สารผล12560มอม.1/1
245931280001นายกฤษณสาทิพจันทร์22559มอม.2/1
255931280005นางสาวพรรณิดาพิทักษา22559มอม.2/1
265931280006นางสาวพิมพิศาแก้วดี22559มอม.2/1
275931280008นางสาวทิพรัตน์อสิพงษ์22559มอม.2/1
285931280009นางสาวศศิธรคำเคน22559มอม.2/1
295931280010นางสาวสุพัตรามะโนธรรม22559มอม.2/1
305931280011นางสาวสุภาวิตาเรืองศรี22559มอม.2/1
315931280012นางสาวอนัญลักษณ์พวงพันธ์22559มอม.2/1
325931280013นางสาวเจนจิราอนงค์22559มอม.2/1
335931280014นายไกรสิทธิอุทุมพร22559มอม.2/1
345931280015นางสาวไพลินคำเคน22559มอม.2/1
355931280017นายธนเดชทาเงิน22559มอม.2/1
365931280019นางสาวสุกัญญาพันธสอน22559มอม.2/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2337110 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.