ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16131280001นายธนกฤตธรรมสัตย์12561สอว.1/1
26131280002นายประธานบุตรแผงชัย12561สอว.1/1
36131280003นายภีระพัฒน์ธรรมพันธ์12561สอว.1/1
46131280004นายรัตน์ทวีศิลาสิทธิ์12561สอว.1/1
56131280005นายสหทรัพย์สินทวี12561สอว.1/1
66131280006นายสหรัชญ์ปินะถา12561สอว.1/1
76131280007นายอัครพลมูลดับ12561สอว.1/1
85831281009นายปรัชญากระจาดทอง42558สอว.4/1
95631281018นายต่อพงษ์วรรณทอง62556มอว.6/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6548359 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.