ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16034040001นางสาวชโลธรสาระวัน12560มคอ.1/1
26034040002นายธนโชคเกษหงษ์12560มคอ.1/1
36034040003นางสาวนัดธมนเจริญศรี12560มคอ.1/1
46034040004นางสาวปรียาภรณ์ตะเคียนจันทร์12560มคอ.1/1
56034040005นายพงษ์พัฒน์มาพงษ์12560มคอ.1/1
66034040006นางสาวพิชชาภรณ์โยธี12560มคอ.1/1
76034040007นางสาวภัทราทองบาง12560มคอ.1/1
86034040008นางสาวรจนาศรีพูล12560มคอ.1/1
96034040009นางสาววาสนานันทพันธ์12560มคอ.1/1
106034040010นางสาวสาธิยาสิงห์กุรัง12560มคอ.1/1
116034040012นางสาวอุทัยทิพย์ไชยปัญญา12560มคอ.1/1
126034040013นางสาวโชติกาเสนา12560มคอ.1/1
136034040015นางสาววิภาดายอดจันดา12560มคอ.1/1
146034040016นางสาวปิยะมาศยอดจันดา12560มคอ.1/1
156034040017นางสาวยุวดีแสงสกุล12560มคอ.1/1
165934040012นายวรรณประสิทธิ์แจ้งไพร22559มคอ.2/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6062989 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.