ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
124022006 อาหารท้องถิ่น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
224022008 อาหารว่าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
324022009 น้ำพริกและเครื่องจิ้ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
424022010 อาหารมังสวิรัติ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
524022011 อาหารจำนวนมาก1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
624022012 อาหารนานาชาติ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
724022013 ขนมไทย0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
824022014 ขนมไทยเพื่อการค้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
924022017 เบเกอรี่เบื้องต้น0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1024022018 เบเกอร์รี่เพื่องานการค้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1124022019 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1224022021 เทคนิคการสาธิต1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1324022023 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1424022101 การถนอมและแปรรูปอาหาร21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1524022104 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1624022107 เบเกอรี่เบื้องต้น6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1724022109 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1824025001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1924031001 ดอกไม้สด 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2024031002 ดอกไม้ประดิษฐ์ 11-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2124031003 เย็บ ปัก ถัก0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2224031004 การอนุบาลและดูแลเด็ก1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2324031005 งานคหกรรมครบวงจร0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2424031006 ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2524031007 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2624032002 ดอกไม้ประดิษฐ์ 20-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2724032003 ใบตองและแกะสลัก 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2824032004 ใบตองและแกะสลัก 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2924032005 ของชำร่วยและของที่ระลึก 12-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3024032006 ของชำร่วยและของที่ระลึก 26-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3124032007 งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3224032008 บรรจุภัณฑ์คหกรรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3324032009 ตุ๊กตา 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3424032010 ตุ๊กตา 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3524032011 เครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3624035001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3724082402 น้ำพริกและเครื่องจิ้ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3826000400 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 20-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3926003003 องค์การวิชาชีพ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4026004000 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ0-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4126004001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4226004002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4326004003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ10-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4426004004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 20-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4526004005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4626004006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 40-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4726004011 กิจกรรมในสถานประกอบการ 50-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4826004012 กิจกรรมในสถานประกอบการ 60-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
492620012002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5027011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8550642 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.