ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
120010004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
220010005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
320010006 การเงินส่วนบุคคล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
420010007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
520010008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
620010042 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
720011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
820011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
920011301 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1020012001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1120012002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1220012102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1320012103 การบัญชีบริษัทจำกัด1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1420012109 กระบวนการจัดทำบัญชี1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1520012114 การบัญชีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1620014003 งานเครื่องกล 20-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1720020001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1820020002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1920020003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2020020004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2120020005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2220020006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2320020007 กิจกรรมอื่นที่สถานประกอบการจัด0-0-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2420020101 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2520020102 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2620020103 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 12-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2720020104 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 22-0-0 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2820020105 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 32-0-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2920020106 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3020021018 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3120022001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 12-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3220022002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 22-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3320022004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3420031501 คณิตศาสตร์ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3520033003 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621000001 ทฤษฎีช่างกลทั่วไป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721000002 งานฝึกฝีมือ 10-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821000003 งานฝึกฝีมือ 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921000004 เขียนแบบเทคนิค 11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021000005 เขียนแบบเทคนิค 21-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121000006 วัสดุช่าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221000007 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321000008 งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421000009 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521000010 งานไฟฟ้าทั่วไป1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621000011 งานอีเล็กทรอนิกส์ทั่วไป1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721000012 งานเครื่องมือกลทั่วไป0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821000014 งานเชื่อมและโลหะแผ่นทั่วไป0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921000021 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021000022 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8311121 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.