ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131114202 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 20-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231114203 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331114204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431114301 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 10-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531114302 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 20-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631114303 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731114304 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831114401 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 10-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931114402 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 20-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031114403 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131114404 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231116001 โครงการ0-8-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331170001 งานประกอบตัวเรือ6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431170002 เขียนแบบเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531172001 วิศวกรรมการต่อเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631172002 ความแข็งแรงตัวเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731172003 เขียนแบบเรือ 14-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831172004 ขยายแบบเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931172005 การวางแผนควบคุมการต่อเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031172006 ประมาณราคา3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131172007 การออกแบบเรือด้วยคอมพิวเตอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231172008 การบริหารงานอุตสาหกรรมการต่อเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331172009 วิศวกรรมโครงสร้างทางน้ำ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431172010 การเคลื่อนที่และการสั่นสะเทือน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531172011 ความต้านทานและขับเคลื่อนเรือ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631172101 การออกแบบอุปกรณ์จับยึดในการต่อเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731172102 งานโครงสร้างทางน้ำ30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831172103 งานต่อเรือไม้6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931172104 งานต่อเรือโลหะ6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031172105 งานต่อเรือไฟเบอร์กลาส6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131172106 งานซ่อมบํารุงเรือ6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231172107 งานตอกหมันและตกแต่งสี4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331172108 งานตกแต่งภายในเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431172109 งานท่อในเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531172110 เขียนแบบเรือ 24-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631172111 งานต่อเรือจําลอง6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731172112 การขนถ่ายวัสดุในเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831172113 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931172114 เครื่องจักรกลงานต่อเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031172115 การใช้แผนที่และเข็มทิศเดินเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131172116 งานต่อเรืออะลูมิเนียม6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231172117 งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331172118 ไฟฟ้าในเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431172119 ระบบสื่อสารเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531172120 อิเล็กทรอนิกส์เรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631172121 กฎการเดินเรือสากล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731172122 การเดินเรือในน่านน้ำไทย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831172123 กฎหมายต่อเรือและสิ่งปลูกสร้างทางน้ำ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931172124 งานโครงสร้างเรือ4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031172125 งานประกอบตัวเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8537319 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.