ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121000023 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 90002-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221000101 เขียนแบบเครื่องกล 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321000102 เขียนแบบเครื่องกล 21-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421000201 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521000202 ปฎิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621000203 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721000204 ปฎิบัติอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821000290 ฝึกงาน (360 คาบ)0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921000291 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121001002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221001003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2-2-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321001004 งานฝึกฝีมือ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521001006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621001007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721001008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821001009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921001301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021001302 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121001303 ฝึกฝีมืองานไม้0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221001304 ไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321002001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421002106 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521002115 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621002901 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721002902 โครงงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821003005 คณิตศาสตร์ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921011001 งานเครื่องยนต์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021011002 งานส่งกำลังรถยนต์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121011003 งานเครื่องล่างรถยนต์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221011004 งานไฟฟ้ารถยนต์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321011005 งานปรับอากาศรถยนต์6-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421011006 ปฎิบัติส่งกำลังรถยนต์ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521011007 งานบริการยานยนต์0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621011008 ปฎิบัติเครื่องล่างรถยนต์ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721011100 ปฎิบัติไฟฟ้ารถยนต์ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโชลีน2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921012002 งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021012003 งานส่งกำลังรถยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121012004 งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221012005 งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421012007 กลศาสตร์เครื่องกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521012008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621012009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721012101 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821012102 งานเครื่องยนต์ดีเซล1-6-3 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921012103 งานเครื่องยนต์เล็ก0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021012104 งานจักรยานยนต์2-4-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8544080 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.