ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121012105 งานปรับอากาศรถยนต์1-3-3 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221012106 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321012107 งานสีรถยนต์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421012108 งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521012109 ขับรถยนต์0-3-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621012110 การขับขี่รถจักรยานยนต์0-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721012111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821012112 งานเขียนแบบช่างยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921012113 คณิตศาสตร์ช่างยนต์1-3-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021012114 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121012115 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221012116 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-2 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321012117 งานบริการยานยนต์0-6-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421012118 อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521012119 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621012120 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721012125 คณิตศาสตร์ช่างยนต์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821012208 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921012209 กลศาสตร์เครื่องกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021012213 งานเครื่องมือกลช่างยนต์0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121012214 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221012501 ปฎิบัติงานช่างยนต์ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321012502 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421012503 ปฏิบัติงานช่างยนต์30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521012504 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621012505 ปฎิบัติงานช่างยนต์ 50-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721012506 ปฎิบัติงานช่างยนต์ 60-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821014001 งานเครื่องกล 10-10-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921014002 งานเครื่องยนต์0-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021014004 งานเครื่องกล 40-8-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121014005 งานเครื่องกล 50-10-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221014006 งานเครื่องกล 60-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321014101 ปฎิบัติงานยานยนต์ 1*-*-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421014102 ปฎิบัติงานยานยนต์ 2*-*-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521014103 ปฏิบัติงานยานยนต์ 30-8-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621014104 ปฎิบัติงานยานยนต์ 40-8-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721014105 ปฎิบัติงานยานยนต์ 50-8-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821014106 ปฎิบัติงานยานยนต์ 60-8-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921014201 ปฎิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม10-6-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021015001 โครงการ*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121015101 ปฏิบัติงานยานยนต์ 1*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221015102 ปฏิบัติงานยานยนต์ 2*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321015103 ปฏิบัติงานยานยนต์ 3*-*-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521018501 โครงการ*-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621021001 ทฤษฎีเครื่องมือกล 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721021002 ทฤษฎีเครื่องมือกล 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821021003 ชิ้นส่วนเครื่องกล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921021004 วัสดุช่างกล2-0-2 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021021005 การวัดละเอียด1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8557379 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.