ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
134024101 ปฏิบัติการทําแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม 11-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
234024201 ปฏิบัติการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
334026001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
434032001 ประวัติและวิวัฒนาการการแต่งกาย2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
534032002 กายวิภาคศาสตร์เพื่อการสร้างแบบ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
634032003 ศิลปศาสตร์การแต่งกาย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
734032004 โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
834032005 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
934032006 การบริหารงานธุรกิจแฟชั่น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1034032007 เทคนิคการออกแบบเครื่องแต่งกาย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1134032008 การทำเสื้อผ้าต้นแบบ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1234032009 การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแฟชั่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1334032010 เทคนิคการนำเสนอผลงานแฟชั่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1434032202 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1534032203 การออกแบบเสื้อผ้าบูติก1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1634032301 การวิเคราะห์เลือกใช้วัสดุ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1734032302 การออกแบบเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1834032303 การออกแบบคอลเล็คชั่นเครื่องแต่งกาย1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1934036001 โครงการ*-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2034040001 โภชนาการเพื่อสุขภาพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2134040002 หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2234040003 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2334040004 การถนอมอาหาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2434041003 การบริหารทรัพยากรบุคคล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2534042001 โภชนาการ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2634042002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2734042003 ความปลอดภัยในงานอาหาร2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2834042004 การจัดการธุรกิจอาหาร1-2-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2934042005 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3034042006 ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3134042007 สัมมนาวิชาชีพอาหาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3234042008 การจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3334042009 ศิลปะการตกแต่งอาหาร3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3434042010 บรรจุภัณฑ์งานอาหาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3534042101 โภชนาการชุมชน3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3634042102 โภชนบําบัด3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3734042103 อาหารบุคคลภาวะพิเศษ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3834042104 อาหารสถาบัน2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3934042105 อาหารเพื่อสุขภาพ5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4034042106 อาหารเด็ก3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4134042107 อาหารผู้สูงอายุ3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4234042108 อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4334042201 อาหารไทย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4434042202 อาหารท้องถิ่น5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4534042203 ขนมไทย1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4634042204 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4734042205 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4834042206 อาหารยุโรป5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4934042207 อาหารเอเชีย5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5034042208 สาธิตอาหาร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8499472 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.