ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121042303 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221042309 สายส่งและสายอากาศ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321042314 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421042316 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521042401 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621042402 ปฎิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721042403 ทฤษฎีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821042404 ปฎิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921042421 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021042501 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121042502 วงจรไฟฟ้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221042503 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321042504 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421042505 วงจรพัลส์และดิจิตอล0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521042506 ระบบเสียงและระบบภาพ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621042507 เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721042509 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821042510 งานบริการคอมพิวเตอร์0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921042511 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021042512 คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121042513 คอมพิวเตอร์เครือข่าย0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221042514 งานบริการเครื่องพิมพ์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321042516 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421042517 โปรแกรมยูลิตี้0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521042518 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์0-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621044101 งานช่างไฟฟ้า 10-16-4 (16)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721044102 งานช่างไฟฟ้า 20-0-4 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821044103 งานช่างไฟฟ้า 30-8-3 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921044104 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 40-16-3 (16)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021044201 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121044202 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221044203 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321044204 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 40-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421044205 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 50-6-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521044206 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621045001 โครงการ*-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721045002 โครงงาน8-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821046104 การส่องสว่าง1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921046201 คอมพิวเตอร์เครือข่าย4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021046202 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121046203 ซีลสกรีนและวงจรพิมพ์4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221046205 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321046207 วงจรไอซีและการประยุกต์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421046208 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521050002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621051001 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721051002 ปฎิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสตรง0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821051003 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921051004 ปฎิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021051005 ทฤษฎีเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กฯ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.1368210 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.