ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121062203 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221062204 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321062205 การประมาณราคา 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421062206 การประมาณราคา 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521062207 การสำรวจ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621062208 การสำรวจเส้นทาง1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721062209 เขียนแบบโยธา 11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821062210 การเขียนแบบโยธา 20-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921062211 การเขียนแบบโยธา 30-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021062212 การเขียนแบบโยธา 40-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121062213 งานไม้ 11-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221062214 งานไม้ 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321062215 เครื่องจักรกลงานไม้1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421062216 งานก่อสร้างอาคาร 11-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521062217 งานก่อสร้างอาคาร 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621062219 งานสุขาภิบาล1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721062220 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821062221 งานโยธา1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921062301 พื้นฐานการออกแบบ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021062302 การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121062303 การออกแบบสถาปัตยกรรม 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221062304 การออกแบบสถาปัตยกรรม 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321062305 การออกแบบสถาปัตยกรรม 40-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421062306 การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521062307 การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621062308 การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721062309 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821062310 ภาพร่าง 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921062311 ศิลปะ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021062312 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121062313 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221062314 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321062315 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421062316 กฎหมายก่อสร้าง1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521062317 ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621062319 การประมาณราคาก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721062320 ทัศนียวิทยาและการตกแต่งแบบ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821062322 การทำหุ่นจำลอง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921062328 การปฏิบัติงานจัดสวน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021062329 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง0-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121062330 สถาปัตยกรรมไทย1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221062331 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321062332 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421062333 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521062442 ระบบท่อและสุขภัณฑ์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621064101 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 11-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721064102 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 21-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821064103 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 31-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921064104 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 41-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021064105 ปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง 51-2-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.1313751 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.