ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121282001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221282002 การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
322001001 ธุรกิจทั่วไป2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
422001002 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
522001004 บัญชีเบื้องต้น 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
622001005 การขายเบื้องต้น 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
722001006 พิมพ์ดีดไทย 11-3-3 (16)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
822001007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 11-2-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
922001008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 13-0-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1022001009 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1122001010 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1222001011 การบันทึกและถอดข้อความเสียง4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1322001012 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์0-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1422001016 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1522001018 เอกสารธุรกิจ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1622001020 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1722001901 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1822002001 ภาษาไทยธุรกิจ1-2-2 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1922002002 ธุรกิจทั่วไป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2022002003 การบัญชี 12-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2122002004 การขาย1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2222002005 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-4-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2322002006 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2422002901 ฝึกงาน0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2522003303 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2622010008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2722011001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2822011002 บัญชีเบื้องต้น 12-2-3 (4)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2922011003 บัญชีเบื้องต้น 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3022011004 การขาย 13-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3122011005 พิมพ์ดีดไทย 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3222011006 พิมพ์ดีดไทย 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3322011007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 11-2-1 (3)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3422011009 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3522011010 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3622011011 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 10-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3722011012 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 20-3-1 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3822011015 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3922011016 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4022011017 กฎหมายพาณิชย์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4122011018 เอกสารธุรกิจ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4222011019 มารยาทและการสมาคม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4322011020 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4422011021 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4522011220 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4622011223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4722011720 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4822012001 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4922012002 กฎหมายธุรกิจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5022012003 การบัญชี 22-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8533330 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.