ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
122012004 การโฆษณา6-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
222012005 พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
322012006 พิมพ์ดีดอังกฤษขั้นพัฒนา1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
422012007 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
522012008 โปรแกรมการประมวลผลคำ 11-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
622012101 การบัญชีตั๋วเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
722012102 การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
822012103 การบัญชีบริษัทจำกัด2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
922012104 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1022012105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1122012106 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1222012107 การบัญชีอุตสาหกรรมและใบสำคัญ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1322012108 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1422012109 กระบวนการจัดทำบัญชี0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1522012110 การบัญชีกับคอมพิวเตอร์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1622012111 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1722012112 การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1822012113 การบัญชีสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1922012114 การบัญชีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2022012122 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น0-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2122012201 การขาย 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2222012202 การขายปลีกและขายส่ง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2322012203 การขายตรง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2422012204 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2522012205 การโฆษณา1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2622012206 การจัดแสดงสินค้า0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2722012207 การค้นหาข้อมูลทางการตลาด4-0-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2822012208 การส่งเสริมการขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2922012209 การขายประกันชีวิต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3022012210 ศิลปการขาย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3122012211 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3222012212 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3322012213 การจัดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3422012214 การจัดซื้อเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3522012215 การบรรจุภัณฑ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3622012217 หลักสหกรณ์เบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3722012301 ธุรกิจค้าปลีก0-0-8 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3822012302 ธุรกิจค้าปลีก 20-0-8 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3922012303 งานสำนักงาน1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4022012304 ธุรกิจค้าปลีก 40-0-8 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4122012305 งานสารบรรณ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4222012306 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4322012308 พิมพ์ดีดประยุกต์0-5-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4422012309 พิมพ์ดีดขั้นผลิต1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4522012316 การพัฒนาบุคลิกภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4622012401 คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4722012402 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4822012403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4922012404 การใช้โปรแกรมตารางงาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5022012405 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8327460 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.