ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
124012301 พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
224012302 การทำแบบตัดอุตสาหกรรม0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
324012303 การทำแบบตัดอุตสาหกรรม1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
424012304 การวิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
524012305 การวางแบบตัดและการตัดเย็บอุตสาหกรรม1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
624012306 การเย็บระบบอุตสาหกรรม0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
724012307 การตกแต่งผลิตภัณฑ์สำเร็จ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
824012308 ดอกไม้สด 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
924012309 ดอกไม้สด 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1024012310 การจัดดอกไม้10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1124012311 การจัดดอกไม้ 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1224012312 ทฤษฎีงานใบตองและแกะสลัก1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1324012313 งานใบตองและแกะสลัก 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1424012314 งานใบตองและแกะสลัก 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1524012315 งานใบตอง0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1624012316 แกะสลัก10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1724012317 แกะสลัก20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1824012318 งานดอกไม้สดและใบตอง0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1924012319 หลักการประดิษฐ์ดอกไม้1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2024012320 ดอกไม้ประดิษฐ์ 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2124012321 ดอกไม้ประดิษฐ์ 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2224012322 ทฤษฎีงานตุ๊กตา1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2324012323 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2424012324 การประดิษฐ์ตุ๊กตา 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2524012325 การออกแบบเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2624012326 การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 10-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2724012327 การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 20-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2824012328 เย็บ-ปัก-ถัก0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2924012329 การประดิษฐ์ของที่ระลึก0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3024012330 การประดิษฐ์ของชำร่วย0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3124012332 บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3224012401 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอาชีพ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3324012402 บัญชีต้นทุนเบื้องต้น1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3424012403 การเก็บเอกสาร2-2-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3524012501 งานช่างไฟฟ้า 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3624013308 การตัดเย็บผ้าม่าน0-4-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3724013316 จิตวิทยาทั่วไป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3824013317 มารยาทและการสมาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3924014201 132121320-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4024014301 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผ้าในระบบอุตสาหกรรม10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4124015001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4224020003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4324021001 การสุขาภิบาลอาหาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4424021002 โภชนาการเบื้องต้น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4524021003 หลักการประกอบอาหาร2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4624021004 การถนอมและแปรรูปอาหาร 11-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4724021005 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4824021006 ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4924022004 ความปลอดภัยในโรงแรม1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5024022005 อาหารไทย0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8512239 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.