Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของมัลลิกา สิทธิโชค
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2556
โดย มัลลิกา สิทธิโชค - Tuesday, 18 February 2014, 08:39PM
 

นักเรียน ชั้น ปวช.3  ให้ติดต่อสอบมาตรฐานวิชาชีพ กับ คุณครูธัญณิชา ตั้งแต่วัน 18-28 กุมภาพันธ์ 2557

คลิ๊กที่นี่...เพื่อทำแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 

รูปภาพของมัลลิกา สิทธิโชค
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2556
โดย มัลลิกา สิทธิโชค - Tuesday, 18 February 2014, 08:38PM
 

นักศึกษาชั้น ปวส.2 (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)  ให้ติดต่อสอบมาตรฐานวิชาชีพ กับ คุณครูธัญณิชา ตั้งแต่วัน 18-28 กุมภาพันธ์ 2557

คลิ๊กที่นี่...เพื่อทำแบบทดสอบทดสอบ ระดับ ปวส.(สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)

รูปภาพของมัลลิกา สิทธิโชค
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2556
โดย มัลลิกา สิทธิโชค - Tuesday, 18 February 2014, 08:37PM
 

นักศึกษาชั้น ปวส.2 (สาขางานระบบโทรคมนาคม)  ให้ติดต่อสอบมาตรฐานวิชาชีพ กับ คุณครูธัญณิชา ตั้งแต่วัน 18-28 กุมภาพันธ์ 2557

คลิ๊กที่นี่...เพื่อทำแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. (สาขางานระบบโทรคมนาคม)