ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชส.11    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
22106-2003อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง 2-3-35 1   3   แก้ไข   ลบ
32106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23 2   4   แก้ไข   ลบ
42106-2006วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 2 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
52106-2010งานสีและการเคลือบผิว 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412 5   7   แก้ไข   ลบ
72106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 6   8   แก้ไข   ลบ
82106-2107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา 0-6-26 7   9   แก้ไข   ลบ
92106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2-0-22 8   10   แก้ไข   ลบ
102000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 10 9   11   แก้ไข   ลบ
 รวม  21 43 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/09/2018 11:54:02
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2563]

planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5351181 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.