ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชส.11    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
22106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1-3-24 2   4   แก้ไข   ลบ
42106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24 3   5   แก้ไข   ลบ
52106-2115เทคนิคคอนกรีต 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
62106-2103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
82106-8501โครงการ *-*-44 7   9   แก้ไข   ลบ
92100-1304กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22 8   10   แก้ไข   ลบ
102001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 11 10   12   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 32 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/08/2018 12:05:54
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [2/2563]

planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5526080 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.