ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561

 


ประชุมคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการ และเลขานุการการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561 นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือพี่เลี้ยง กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต


ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว มีความถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา 2561

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา 2561 ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 แห่ง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเป็นตัวเเทนเข้าร่วมการแข่งขัน การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

 

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 67 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like