ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมอบรมค่ายธรรมะ

 

กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE

 

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like