ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ นักศึกษาทุนพระราชทานฯเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นักศึกษาทุนพระราชทานฯเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ  นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ นายวุฒิพงษ์ สมใจ ครู นำนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 10 คน บริการตรวตจสอบ ซ่อมระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ณ เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 พฤษภาคม 2559

(งานความร่วมมือ:รายงาน / นางสาวปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม:ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like