ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านพักเป็นการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(งานความร่วมมือ:รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย :ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like