ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระราชินี 70 ปี ครองราชย์

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระราชินี 70 ปี ครองราชย์

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระราชินี 70 ปีครองราชย์ จิตอาสาคนพันธู์ R ถวายพระราชกุศล ในการนี้ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้นำนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษด้วย

(งานความร่วมมือ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like