ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่ประเทศกัมพูชา

วิทยาลัยเทคศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ผู้แทนครูประกอบด้วย ครูนายสุริยา สุขเจริญ นายจิรยุทธ์ โชติกุล นายวุฒิพงษ์ สมใจ นายสุถาษิต ดวนใหญ่ และตัวแทนนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพฯ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้แก่ นายสุนเฮง เสลน นายเฉียงเมียส มุน เตรียมงานรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันดทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงทม ราชอาณาจักรกัมพูชา

(งานความร่วมมือ : รายงาน  / วุฒิพงษ์ สมใจ : ภาพ)

 

การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558 "SISAT GAMES 2015"

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 "SISAT GAMES" เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ เป็นประธานพิธี นักศึกษากัมพูชาร่วมพิธีการจัดการแข่งขัน

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกความสามารถด้านกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาวอลเลย์บอล และปอมปอมเชียร์

 

คณะครุและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ประเทศกัมพูชา

คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เดินทางไปเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามโครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 17-24 มกราคม 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

 

นำนักศึกษาทุนพระราชทานรายงานตัว 90 วัน

นายหยาด พลตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้มอบหมายให้งานความร่วมมือนำนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปรายงานตัว 90 วัน ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 

นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

รายชื่อนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีจำนวนทั้งหมด 12 คน คือ

1.นายสุนเฮง เชลน นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า รุ่นที่ 1

2. นายเฉงเมียง  มุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า รุ่นที่ 1

3.นายบุญเธีย  เกียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1

4. นายเลือะ  ขลึม   นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1

5. นายตงฬา  เยน นักศึกษาระดับปวส.2       สาขาเครื่องกลไฟฟ้า รุ่นที่ 10

6. นายเลา    เขง   นักศึกษาระดับปวส.2       สาขาเครื่องกลไฟฟ้า รุ่นที่ 10

7. นายฉาย  ฉง นักศึกษาระดับปวส.2       สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10

8. นายสุเพียรา  ตำ นักศึกษาระดับปวส.2       สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10

9. นางสาวเสาเภียน  นวน นักศึกษาระดับปวส.1    สาขาเครื่องกลไฟฟ้า รุ่นที่ 11

10. นายกรึม  ณน     นักศึกษาระดับปวส.1      สาขาเครื่องกลไฟฟ้า รุ่นที่ 11

11. นายภีรา  อำ    นักศึกษาระดับปวส.1       สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11

12. นายสุงลี  สวน   นักศึกษาระดับปวส.1       สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11

 

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like