ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระราชินี 70 ปี ครองราชย์

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระราชินี 70 ปีครองราชย์ จิตอาสาคนพันธู์ R ถวายพระราชกุศล ในการนี้ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้นำนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษด้วย

(งานความร่วมมือ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

 

การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านพักเป็นการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(งานความร่วมมือ:รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย :ภาพ)

 

นักศึกษาทุนพระราชทานฯเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ  นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ นายวุฒิพงษ์ สมใจ ครู นำนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 10 คน บริการตรวตจสอบ ซ่อมระบบไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ณ เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 พฤษภาคม 2559

(งานความร่วมมือ:รายงาน / นางสาวปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม:ภาพ)

 

เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้คณะผู้บริหารและผุู้แทนครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559

(งานความร่วมมือ : รายงาน  / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ )

 

การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานฯระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนพระราชทานฯศึกษาต่อระดับปริญยาตรี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 4 ทุน ซึ่งประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 2 ทุน และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ทุน โดยมีนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 คน ซึ่งกำลังศึกษาในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยเทคนิคเกษ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   เข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมT VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559

(งานความร่วมมือ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย ; ภาพ)

 

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like