ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ]

ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  โดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง  จำนวน             13  รายการ  ลงวันที่  145  มีนาคม  25560  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่  15  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  27  มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  2 ราย นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  2  ราย ดังนี้

1.  บริษัท  ซีเอฟดี  จำกัด
2.  ร้านชินวัตรสื่อสาร

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like