ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศวิทยาลัย ฯ ประกวดราคาซื้อออสซิลโลสโคป จำนวน 34 เครื่อง

ประกาศวิทยาลัย ฯ ประกวดราคาซื้อออสซิลโลสโคป จำนวน 34 เครื่อง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อออสซิลโลสโคป  จำนวน  34  เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

[ดาวน์โหลด]

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like