ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ ระบบงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จำนวน  ๑  โครงการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา  เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จำนวน ๑  โครงการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding)  เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นั้น .../

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like