ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ พิธีบายศรีบายศรี ศรีศิริกษิณามงคล

พิธีบายศรีบายศรี ศรีศิริกษิณามงคล

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีบายศรีบายศรี ศรีศิริกษิณามงคล วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Monday, 01 October 2018 13:10)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like