ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ งานผูกพันสายใย ที่..."ไม่มีวันเกษียณ"

งานผูกพันสายใย ที่..."ไม่มีวันเกษียณ"

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาร่วมงานผูกพันสายใย ที่..."ไม่มีวันเกษียณ" ในงานนี้ได้รับเกีตรติจาก ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like