ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ขอแสดงความยินดีกับครูและนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสนันท์ ศรีภิรมย์ คุณครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ นายธนพร เวียงคำ นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุระกิจ นางสาวศุภิสรา สุขวรรณสุข นักศึกษาแผนกวิชาก่อสร้าง ได้รับทุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเคมีหูหนาน(HCVT) เมืองฉางซา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อไปฝึกทักษะและประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาจีนและการผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร เป็นการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเคมีหูหนาน(HCVT) เมืองฉางซา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like