ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการประชุมวิชาการรยะดับจังหวัดประจำปี 2561

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด และคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา อวท.ทุกสถานศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน อวท.จังหวัดประจำปี 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการประชุมวิชาการระดับจังหวัดประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Friday, 26 October 2018 16:44)