ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกกรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกลภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีพิธีเปิดวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 13 แห่ง ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดจำนวนกว่า 161 ผลงาน ใน 10 ประเภท ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยขุขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราษีไศล อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเพื่อร่วมแข่งขันในระภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like