ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2561

ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2561

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ คณะกรรมการประเมินนำโดย ดร.โสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการ วท.กันทรลักษ์ ประธานกรรมการ นางรัตน์มณี บุญใหม่ รองอำนวยการ วช.ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการ วท.กันทรารมย์ คณะทำงาน นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ รองผู้อำนวยการ วก.ศรีสะเกษ นางผ่องพิสุทธิ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการ วษท.ศรีสะเกษ นายพยนต์ สืบเสน รองผู้อำนวยการ วท.กันทรลักษ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like